Werkbank Denken & Evalueren

Vier denkramen
Met vier heuristieken (denkramen) voor open en kritisch redeneren proberen wij dagelijkse denkhandelingen zo te faciliteren, dat die altijd communiceerbaar zijn, dat er met collega’s en derden ook online samengewerkt kan worden aan onderbouwing, en dat zij -na normering- accountabel zijn in prospectussen, of in een planning & control-cyclus.

Een checklist
Ethisch redeneren is gefundeerd, bruikbaar, gewetensvol, compliant en volgens een gedragscode redeneren.
De ethische checklist bestaat uit vijf vragenlijsten, die bevragen in hoeverre u gefundeerd, bruikbaar, gewetensvol, compliant en volgens een gedragscode redeneert.

Werkbank Denken & Evalueren