Algoritme werkwoordspelling

Werkwoordspelling valt niet mee! En de spellingchecker helpt u hier lang niet altijd uit de brand.
Daarom hebben wij een algoritme voor u gemaakt, dat u met een paar eenvoudige vragen naar een goede spelling leidt.

‘dt Fokschaap