Visie op schrijven, coachen en uw coachtraject

0      Visie op schrijven, coachen en uw coachtraject

0.1        Zakelijk schrijven is functioneel schrijven

Drie drievuldigheden voor functionele teksten

Extra: methodisch en expliciet redeneren

Extra: ethisch evalueren

0.2        Tekstcoaching voegt zich naar uw proces 

De drievuldigheid van functionele tekstcoaching

0.3        Uw coachtraject

Schrijven én coachen volgens een stappenplan

Methodologie en gereedschappen beschikbaar stellen


0      Visie op schrijven, coachen en uw coachtraject.

U gaat in zee met een coach met een visie.
Wel zo netjes die visie vooraf te expliciteren. (U kunt nog terug.)

(Hier vindt u in tien praktisch stappen het wat & hoe van uw traject.)

    Zakelijk schrijven is functioneel schrijven

Een zakelijk schrijver communiceert om een processtap uit te voeren.
Een zakelijke tekst is dus vooral functioneel, en een beetje relationeel: een schrijver wil ook aardig en slim gevonden worden.
Ik zou eigenlijk ook liever spreken van een “gebruiker” van een tekst, dan van een “lezer”. En liever van “usability” dan van “duidelijke taal”. En liever van “tekstproductie” dan van “schrijven”. Maar ik pas me aan.

Drie drievuldigheden voor functionele teksten

Dit handboek pretendeert u te leren “functionele teksten” te schrijven. Teksten waar uw gebruiker, eh lezer, iets aan heeft, waar hij iets mee kan.
Met een knipoog naar een lange traditie presenteer ik u mijn drie schrijf-drievuldigheden voor functionele teksten:

  • “Doen, vinden weten” is mijn eerste drievuldigheid. Een functionele tekst maakt dat de lezer weet wat hij moet doen, dat hij vindt dat hij het moet doen, en dat hij weet waarom hij dat moet vinden.
  • Mijn tweede drievuldigheid ordent de functie van tekst in een organisatie. Met een tekst kun je om een actie vragen, een actie legitimeren, of steun voor een actie vragen. (En vaak alle drie, maar niet altijd tegelijk.)
  • De derde drievuldigheid ordent het schrijfproces na de strategiebepaling in drie grote stappen: structureren, formuleren en redigeren. Je zet een tekst op, je schrijft hem uit en je controleert hem.

De eerste twee drievuldigheden ziet u terug in de Strategietabel. De derde in de hoofdstukken Structureer uw tekst, Formuleer uw zinnen en Redigeer uw zinnen.

Extra: methodisch en expliciet redeneren

Wanneer uw lezer niet goed snapt waarom hij iets zou moeten doen -of juist laten- of wanneer dat niet in drie zinnen uit te leggen is, of wanneer hij vooralsnog niet van plan is u uw zin te geven, zult u hem moeten overtuigen.
Daarom besteed ik -als u dat wilt- in uw coachtraject aandacht aan “methodisch en expliciet redeneren”. Zodat het denken achter uw zeggen gefundeerd is.

Extra: ethisch evalueren

Ook als loyaal medewerker van uw organisatie kunt u ethisch op de functionaliteit van uw tekst reflecteren.
Daarom besteed ik daar -als u wilt- in uw coachtraject- aandacht aan

Ethisch reflecteren vinden wij in ieder geval: gefundeerd, bruikbaar, gewetensvol redeneren. Ethiek is bij ons ook altijd beroepsethiek, met oog voor product, professie én professional.

0.0     Tekstcoaching voegt zich naar uw proces

U kunt mijn coaching zien als hulp op afroep voor u, uw teams en uw organisatie bij het schrijven van complexe teksten met een hoog afbreukrisico.

Mijn tekstcoaching moet liefst zo dicht mogelijk aansluiten op uw schrijfwerk. Dat levert zoveel mogelijk praktisch nut op, bij een zo gering mogelijk productievertraging.

De drievuldigheid van functionele tekstcoaching

 • Coaching gebaseerd op heuristieken en gereedschappen.
  Als “redacteur van de duivel” zal ik laten zien waar uw teksten beter kunnen, én ik laat zien waar ik mijn correcties op baseer. Met heuristieken en gereedschappen zorg ik ervoor, dat u ook zelf uw teksten kunt aanpassen.
  De heuristieken en gereedschappen gebruikt u tijdens het coachtraject om uw vaardigheden te trainen. Nadien kunt u ze van stal halen als u eens een zware tekst met een hoog afbreukrisico moet produceren.
 • Functioneel en doelgericht coachen.
  Uw teksten coach ik natuurlijk op hun functionele tekstkwaliteit, maar ook op hun bijdrage aan de strategische, tactische en operationele doelen van uw organisatie.
 • Presteren en leren combineren.
  U kunt mijn assistentie inroepen voor productie, om uw tekst of die van uw team goed en op tijd op te leveren.
  U kunt mij ook vragen u of uw team functionele schrijfvaardigheid bijbrengen. In het ideale geval (meestal) sluiten produceren en leren naadloos op elkaar aan.

0.1     Uw coachtraject

Naar wens doorlopen we een of meer stappen van het stappenplan tekstproductie, en leren we u met een aantal gereedschappen werken.

Schrijven én coachen volgens een stappenplan

Schrijven én coachen doe je volgens een praktisch bewezen stappenplan, een heuristiek van heuristieken zeg maar.
U kunt naar believen coaching vragen bij een of meer stappen. Bij alle schrijfstappen voorzien wij u van gereedschap & hulpmiddelen.

In uw coachtraject verwijzen wij bij alle interventies naar dit stappenplan. U ziet dan per stap niet alleen uw tekstkwaliteit toenemen, u ziet ook hoe we dat bereiken -en u kunt het de volgende keer zelf.

In deze mindmap vindt u het volledige, interactieve stappenplan, inclusief uitleg, achtergrondinformatie en alle gereedschappen & hulpmiddelen.

Methodologie en gereedschappen beschikbaar stellen

Het on line handboek expliciteert de methodologie van uw tekstcoach. Gedurende uw coachtraject zal hij er regelmatig naar verwijzen.
De heuristieken en de checklists in het handboek helpen u, zelf methodisch te gaan schrijven.
De hoofdstukindeling van het handboek volgt het stappenplan dat uw tekstcoach hanteert.

Voor de heuristieken en de checklist stellen wij u handige gereedschappen in MS Office-format beschikbaar.
Zo beschikt u over één gereedschapskist  voor al uw schrijfwerk.

U kunt alle gereedschappen via deze pagina downloaden.


 

Algoritme werkwoordspelling

Werkwoordspelling valt niet mee! En de spellingchecker helpt u hier lang niet altijd uit de brand.
Daarom hebben wij een algoritme voor u gemaakt, dat u met een paar eenvoudige  vragen naar een goede spelling leidt.